Szkolenie Zdrowy Kręgosłup

Kręgosłup nie jest wyodrębnioną i niezależną częścią ciała, ale reszta ciała, jak i stan psychiczny wpływają na jego funkcjonowanie.

W dwudniowy szkolenie wzięli udział fizjoterapeuci, instruktorzy ruchu i osoby zainteresowanych poprawą stanu własnego kręgosłupa.

Zgłębialiśmy istotę wykonywanych ćwiczeń, ich funkcję i wpływ na kręgosłup oraz praktyczne sposoby wprowadzenia zmian w negatywnych nawykach ruchowych.

Przedstawiliśmy wzajemne oddziaływanie pomiędzy układem ruchu, nerwowym, powięziami i psychiką. Omówiliśmy najczęstsze zmiany, ich przyczyny i możliwości poprawy stanu zdrowia poprzez zestawy ćwiczeń, a także możliwości rozwoju psychofizyczne i korzyści płynące z zajęć na Zdrowy Kręgosłup.